آمریکا و اسرائیل سلاطین نابرابری اقتصادی در دنیا

آمریکا و اسرائیل سلاطین نابرابری اقتصادی در دنیا shia muslim                   
ثروت 5 درصد ثروتمند جامعه آمریکا 91 برابر متوسط درآمد خانوارهای این کشور است.

به گزارش مصاف، سازمان همکاری اقتصادی و توسعه طی گزارشی اعلام کرد نابرابری اقتصادی در جهان به بالاترین میزان خود در 30 سال گذشته رسیده است.

این گزارش می افزاید در میان کشورهای توسعه یافته، آمریکا و رژیم صهیونیستی بیشترین میزان نابرابری اقتصادی را در درون خود دارند.

سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه در این گزارش تأکید کرده است که درآمد 10 درصد ثروتمند کشورهای عضو این سازمان به صورت متوسط  9.6 برابر درآمد 10 درصد فقیر این کشورها بوده است.

بر اساس این گزارش این نسبت در دهه 1980 ، 7 به 1 بوده است که در دهه 1990 به 8 به 1  و در سال های دهه 2000 به 9 به 1 افزایش یافته است.

در آمریکا این نسبت بسیار بالاتر از متوسط آن در میان کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه است چرا که درآمد 10 درصد ثروتمند این کشور 16.5 برابر 10 درصد فقیر آمریکایی است.

در سرزمین های اشغالی نیز ساختار اقتصادی رژیم صهیونیستی به گونه ای است که درآمد 10 درصد مردم این سرزمین ها 15 برابر درآمد 10 درصد فقیر آن هستند.

از سوی دیگر آمریکا بیشترین اختلاف اقتصادی را بین ثروتمندان و قشر متوسط خود در میان کشورهای توسعه یافته جهان را دارد.

ثروت 5 درصد ثروتمند جامعه آمریکا 91 برابر متوسط درآمد خانوارهای این کشور است.

سازمان همکاری اقتصادی و توسعه اعلام کرده است که در 18 کشور عضو این سازمان، نیمی از کل ثروت این کشورها در دست 10 درصد ثروتمند آنها بوده و 50 درصدی بعد آن ها نیز 47 درصد از کل ثروت را در اختیار دارند به گونه ای 40 درصد پایین جوامع آنها تنها 3 درصد کل ثروت این جوامع را دارند.

افزایش نابرابری اقتصادی در این کشور بر کیفیت آموزش در میان اقشار کم درآمد و پر درآمد این کشورها منجر شده است که به بی کیفیتی و کاهش بازدهی نیروی کار در این کشورها منجر شده و خواهد شد.

کارشناسان سازمان همکاری اقتصادی و توسعه هشدار داده اند که افزایش نابرابری اقتصادی در این کشورها می تواند آسیب های جدی را به اقتصاد جهانی وارد کند.

این گزارش می افزاید نابرابری اقتصادی که در اغلب کشورها روندی صعودی را دارد نگرانی های جدی اقتصادی نه تنها در مورد افراد کم درآمد جامعه بلکه در زمینه پایداری و سلامت  اقتصاد آنها را در بر خواهد داشت.

این گزارش تأکید می کند به زبان ساده، افزایش نابرابری برای رشد اقتصادی در طولانی مدت مضر خواهد بود.

کلید واژه های مطلب: آمریکا   و   اسرائیل   سلاطین   نابرابری   اقتصادی   در   دنیا   shia   muslim   

نظرات

فقط اعضای سایت قادر به استفاده از بخش نظرات هستند.