اطلاعیه‌های احیای شب نیمه شعبان 1394 استان گلستان

اطلاعیه‌های احیای شب نیمه شعبان 1394 استان گلستان shia+muslim                   
اطلاعیه‌های احیای شب نیمه شعبان 1394

http://dl.masaf.ir/photo/Ehya-NimeShaban1394/Golestan/Gorgan1.jpg

 

 http://dl.masaf.ir/photo/Ehya-NimeShaban1394/Golestan/Kalaleh1.jpg

گرگان

http://dl.masaf.ir/photo/Ehya-NimeShaban1394/Golestan/Gorgan2.jpg

http://dl.masaf.ir/photo/Ehya-NimeShaban1394/Golestan/Gonbadkavos1.jpg

نظرات

فقط اعضای سایت قادر به استفاده از بخش نظرات هستند.