اطلاعیه‌های احیای شب نیمه شعبان 1394 استان تهران

اطلاعیه‌های احیای شب نیمه شعبان 1394 استان تهران shia+muslim                   
اطلاعیه‌های احیای شب نیمه شعبان 1394

http://dl.masaf.ir/photo/Ehya-NimeShaban1394/Tehran/Tehran1.jpg

http://dl.masaf.ir/photo/Ehya-NimeShaban1394/Tehran/Tehran2.jpg

 ​http://dl.masaf.ir/photo/Ehya-NimeShaban1394/Tehran/Shahr-qods.jpg

http://dl.masaf.ir/photo/Ehya-NimeShaban1394/Tehran/Pardis1.jpg

 تهران

http://dl.masaf.ir/photo/Ehya-NimeShaban1394/Tehran/Tehran3.jpg

http://dl.masaf.ir/photo/Ehya-NimeShaban1394/Tehran/Tehran4.JPG

http://dl.masaf.ir/photo/Ehya-NimeShaban1394/Tehran/Tehran5.jpg

نظرات

فقط اعضای سایت قادر به استفاده از بخش نظرات هستند.