اطلاعیه‌های احیای شب نیمه شعبان 1394 استان ایلام

اطلاعیه‌های احیای شب نیمه شعبان 1394 استان ایلام shia muslim                   
اطلاعیه‌های احیای شب نیمه شعبان 1394

http://dl.masaf.ir/photo/Ehya-NimeShaban1394/Ilam/Ilam1.jpg

http://dl.masaf.ir/photo/Ehya-NimeShaban1394/Ilam/Dehloran1.jpg

آبدانان 

http://dl.masaf.ir/photo/Ehya-NimeShaban1394/Ilam/Abadanan1.jpg

http://dl.masaf.ir/photo/Ehya-NimeShaban1394/Ilam/Ilam2.jpg

http://dl.masaf.ir/photo/Ehya-NimeShaban1394/Ilam/Ilam3.jpg

ایلام

 http://dl.masaf.ir/photo/Ehya-NimeShaban1394/Ilam/Ilam4.jpg

 

کلید واژه های مطلب: اطلاعیه‌های   احیای   شب   نیمه   شعبان   1394   استان   ایلام   shia   muslim   

نظرات

فقط اعضای سایت قادر به استفاده از بخش نظرات هستند.