اطلاعیه‌های احیای شب نیمه شعبان 1394 استان بوشهر

اطلاعیه‌های احیای شب نیمه شعبان 1394 استان بوشهر shia+muslim                   
اطلاعیه‌های احیای شب نیمه شعبان 1394

بندر گناوه 

http://dl.masaf.ir/photo/Ehya-NimeShaban1394/Boshehr/Genaveh1.jpg

 http://dl.masaf.ir/photo/Ehya-NimeShaban1394/Boshehr/Choghadak1.jpg

 

http://dl.masaf.ir/photo/Ehya-NimeShaban1394/Boshehr/Boshehr.jpg

نظرات

فقط اعضای سایت قادر به استفاده از بخش نظرات هستند.