اطلاعیه‌های احیای شب نیمه شعبان 1394 استان همدان

اطلاعیه‌های احیای شب نیمه شعبان 1394 استان همدان shia+muslim                   
اطلاعیه‌های احیای شب نیمه شعبان 1394

نهاوند

http://dl.masaf.ir/photo/Ehya-NimeShaban1394/Hamedan/Nahavand1.jpg

http://dl.masaf.ir/photo/Ehya-NimeShaban1394/Hamedan/Razan1.jpg

ملایر

http://dl.masaf.ir/photo/Ehya-NimeShaban1394/Hamedan/Malayer1.jpg

http://dl.masaf.ir/photo/Ehya-NimeShaban1394/Hamedan/Hamedan1.jpg

نظرات

فقط اعضای سایت قادر به استفاده از بخش نظرات هستند.