اطلاعیه‌های احیای شب نیمه شعبان 1394 استان خراسان جنوبی

اطلاعیه‌های احیای شب نیمه شعبان 1394 استان خراسان جنوبی shia muslim                   
اطلاعیه‌های احیای شب نیمه شعبان 1394

http://dl.masaf.ir/photo/Ehya-NimeShaban1394/KhorasanJonobi/Birjand1.jpg

اطلاعیه تکمیلی بیرجند 

http://dl.masaf.ir/photo/Ehya-NimeShaban1394/KhorasanJonobi/Birjand2.jpg

http://dl.masaf.ir/photo/Ehya-NimeShaban1394/KhorasanJonobi/Birjand3.jpg

کلید واژه های مطلب: اطلاعیه‌های   احیای   شب   نیمه   شعبان   1394   استان   خراسان   جنوبی   shia   muslim   

نظرات

فقط اعضای سایت قادر به استفاده از بخش نظرات هستند.