اطلاعیه‌های احیای شب نیمه شعبان 1394 استان خراسان جنوبی

اطلاعیه‌های احیای شب نیمه شعبان 1394 استان خراسان جنوبی shia+muslim                   
اطلاعیه‌های احیای شب نیمه شعبان 1394

http://dl.masaf.ir/photo/Ehya-NimeShaban1394/KhorasanJonobi/Birjand1.jpg

اطلاعیه تکمیلی بیرجند 

http://dl.masaf.ir/photo/Ehya-NimeShaban1394/KhorasanJonobi/Birjand2.jpg

http://dl.masaf.ir/photo/Ehya-NimeShaban1394/KhorasanJonobi/Birjand3.jpg

نظرات

فقط اعضای سایت قادر به استفاده از بخش نظرات هستند.