شب نیمه شعبان در ایران

شب نیمه شعبان در ایران shia muslim                   
گزارش تصویری از احیاء نیمه شعبان 94 در شهرهای ایران

تصاویر

ارومیه

ارومیه

ارومیه

ارومیه

ارومیه

ارومیه

بابل

بابل

بابل

بافق

بافق

بافق

بافق

بافق

جمکران

جمکران

جمکران

شیراز

شیراز

شیراز

شیراز

شیراز

گرگان

گرگان

گرگان

مرودشت

مرودشت

مرودشت

مرودشت

مرودشت

اصفهان

اصفهان

رفسنجان

اردبیل

بابل

دانشگاه لرستان

مشهد

مشهد

نجف آباد

نجف آباد

نجف آباد

قزوین

قزوین

قزوین

قزوین

قزوین

قزوین

قزوین

نیمه شعبان اردبیل

نیمه شعبان اردبیل

نیمه شعبان اردبیل

نیمه شعبان اردبیل

نیمه شعبان اردبیل

نیمه شعبان اردبیل

نیمه شعبان اردبیل

نیمه شعبان اردبیل

کلید واژه های مطلب: شب   نیمه   شعبان   در   ایران   shia   muslim   

نظرات

فقط اعضای سایت قادر به استفاده از بخش نظرات هستند.