احیای شب نیمه شعبان در آلمان

احیای شب نیمه شعبان در آلمان shia+muslim                   
گزارش تصویری از برگزاری احیای نیمه شعبان سال 1394 در فرانکفورت آلمان

تصاویر

فرانکفورت-افنباخ

فرانکفورت-افنباخ

فرانکفورت-افنباخ

فرانکفورت-افنباخ

فرانکفورت-افنباخ

کلید واژه های مطلب: احیای   Ø´Ø¨   Ù†ÛŒÙ…Ù‡   Ø´Ø¹Ø¨Ø§Ù†   Ø¯Ø±   Ø¢Ù„مان   shia   muslim   

نظرات

فقط اعضای سایت قادر به استفاده از بخش نظرات هستند.