گزارش تصویری از همایش مرگ بر آمریکا

گزارش تصویری از همایش مرگ بر آمریکا shia+muslim                   
همایش مرگ بر آمریکا عصر یکشنبه در همدان برگزار شد.

تصاویر

مرگ بر امریکا1

مرگ بر امریکا2

مرگ بر امریکا3

مرگ بر امریکا4

مرگ بر امریکا5

مرگ بر امریکا6

مرگ بر امریکا7

مرگ بر امریکا8

مرگ بر امریکا9

مرگ بر امریکا10

کلید واژه های مطلب: گزارش   ØªØµÙˆÛŒØ±ÛŒ   Ø§Ø²   Ù‡Ù…ایش   Ù…رگ   Ø¨Ø±   Ø¢Ù…ریکا   shia   muslim   

نظرات

فقط اعضای سایت قادر به استفاده از بخش نظرات هستند.