تهران، زیر سایه خورشید رضوی

تهران، زیر سایه خورشید رضوی shia muslim                   
گزارش تصویری مصاف از حضور کاروان زیر خیمه خورشید در تهران، دیدار با چند تن از خانواده شهدا، 31 مرداد 94

تصاویر

زیر سایه خورشید

زیر سایه خورشید

زیر سایه خورشید

زیر سایه خورشید

زیر سایه خورشید

زیر سایه خورشید

زیر سایه خورشید

زیر سایه خورشید

زیر سایه خورشید

زیر سایه خورشید

زیر سایه خورشید

زیر سایه خورشید

زیر سایه خورشید

کلید واژه های مطلب: تهران،   زیر   سایه   خورشید   رضوی   shia   muslim   

نظرات

فقط اعضای سایت قادر به استفاده از بخش نظرات هستند.