عشق هم زائر آن صحن طلایت شده است ...

عشق هم زائر آن صحن طلایت شده است ... shia muslim                   
فاطمه فولادی ماهانی

باز هم عازم عشق است دل شیدایم

و به سوی حرمت یک چمدان می‌بندد

چمدانی که پر است از غم و از حاجت دل

باز هم غصه‌ی عالم به دلم می‌خندد

کاش میشد که از این فاصله‌ها پر بزنم

من دلم روضه‌ی یک صحن رضا می‌خواهد

پلک برهم بزنم صحن حرم باز کنم

یا رضا این دل بیمار شفا می‌خواهد

درد دلها بکنم با تو درون حرمت

و بگویم که چه اندازه دلم تنگ شده

و چه اندازه گل نرگس ما تنها است

عشق مهدی زمان یکسره کمرنگ شده

عشق هم زائر آن صحن طلایت شده است

روز میلاد تو مهدی زمان آنجا نیست؟!

روبروی حرمت اشک بریزد شاید

باز از غصه او چشم جهان بارانیستکلید واژه های مطلب: عشق   هم   زائر   آن   صحن   طلایت   شده   است               shia   muslim   

نظرات

فقط اعضای سایت قادر به استفاده از بخش نظرات هستند.