عید این جمعه غدیر است تو باید باشی...

عید این جمعه غدیر است تو باید باشی... shia muslim                   
فاطمه فولادی ماهانی (مهشام)

به خدا جمعۀ این هفته تفاوت دارد

عید این جمعه غدیر است تو باید باشی..

و علی گفته که یک روز غدیر است فرج

اینک این جمعه غدیر است تو باید باشی..

حرم امن خدا دست چه کس افتاده؟!

حجم این غصه عظیم است تو باید باشی..

به خدا بی تو جهان حس یتیمی دارد

وقت اطعام یتیم است تو باید باشی..

هدف خلقت ما درک ولایت بوده

عید پیمان امیر است تو باید باشی..

و علی چشم به راه پسر فاطمه است

روز حاجات عظیم است تو باید باشی..

و تو باید باشی جمعۀ ما عید شود

روز عیدی ز کریم است تو باید باشی...کلید واژه های مطلب: عید   این   جمعه   غدیر   است   تو   باید   باشی            shia   muslim   

نظرات

فقط اعضای سایت قادر به استفاده از بخش نظرات هستند.