شرح منظومه

شرح منظومه shia muslim                   
سیر مطالعاتی دو ادله عقلی اثبات وجود امام زمان (عج)

 


کتاب حاضر در دو جلد شامل شرح و تفسیر

سه مقصد از مقصدهای هفتگانه‏ شرح منظومه حکیم متأله حاج مولی هادی سبزواری قدس سره می‏باشد

جلد اول‏ شامل سه فریده از مقصد اول است که متضمن امور عامه از حکمت اسلامی است‏

و جلد دوم شامل فریده هفتم از مقصد اول است که مربوط می‏شود به مباحث‏ علت و معلول و نیز فریده اول از مقصد سوم که در الهیات بمعنی الاخص‏ است یعنی احکام ذات واجب تعالیpdf


کلید واژه های مطلب: شرح   منظومه   shia   muslim   

نظرات

فقط اعضای سایت قادر به استفاده از بخش نظرات هستند.