اوائل المقالات

اوائل المقالات shia muslim                   
سیر مطالعاتی دو ادله عقلی اثبات وجود امام زمان (عج)

سرشناسه : مفید، محمدبن محمد، ق 413 - 336
عنوان و نام پدیدآور : اوائل المقالات / تالیف الشیخ المفید محمدبن محمدبن النعمان ابن المعلم ؛ تحقیق ابراهیم الانصاری
مشخصات نشر : [قم ]: الموتمر العالمی لالفیه الشیخ المفید، 1413ق = 1372.
مشخصات ظاهری : 424 ص .نمونه
فروست : (مصنفات الشیخ المفید8)
وضعیت فهرست نویسی : فهرستنویسی قبلی
یادداشت : عربی

یادداشت : کتابنامه به صورت زیرنویس
موضوع : کلام شیعه امامیه -- قرن ق 4
شناسه افزوده : انصاری زنجانی ، ابراهیم ، مصحح ، - 1316

pdf

کلید واژه های مطلب: اوائل   المقالات   shia   muslim   

نظرات

فقط اعضای سایت قادر به استفاده از بخش نظرات هستند.