وزارت خارجه خواستار جلوگیری از هرگونه تجمع مقابل اماکن دیپلماتیک عربستان درایران شد

وزارت خارجه خواستار جلوگیری از هرگونه تجمع مقابل اماکن دیپلماتیک عربستان درایران شد shia+muslim                   
«حسین جابرانصاری» سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با تاکید بر ضرورت تامین امنیت اماکن دیپلماتیک عربستان درتهران ومشهد، گفت: وزارت خارجه با درک احساسات پاک مردم مسلمان کشورمان، خواستار جلوگیری ازهرگونه تجمع در مقابل این اماکن است.

به گزارش مصاف،  به نقل ازاداره کل دیپلماسی رسانه ای وزارت امور خارجه، «جابرانصاری» با اعلام محکومیت مجدد اعدام ناعادلانه عالم دینی شیخ نمر باقرالنمر، برضرورت تامین امنیت اماکن دیپلماتیک عربستان سعودی درتهران ومشهد مقدس تاکید کرد وافزود: وزارت امورخارجه با درک احساسات پاک مردم مسلمان کشورمان، خواستار جلوگیری ازهرگونه تجمع درمقابل این اماکن می باشد.

سخنگو ورئیس مرکز دیپلماسی عمومی ورسانه ای وزارت امورخارجه تصریح کرد: پلیس دیپلماتیک مسئولیت برخورد با هرگونه تعرض به اماکن دیپلماتیک متعلق به عربستان سعودی را برعهده دارد و براساس وظایف ذاتی خود برای حفظ نظم عمومی واعاده امنیت این اماکن اقدام می کند.

منبع: ایرنا

نظرات

فقط اعضای سایت قادر به استفاده از بخش نظرات هستند.