آماده باش ارتش سوئیس برای مواجهه با پناهجویان

آماده باش ارتش سوئیس برای مواجهه با پناهجویان shia+muslim                   
ارتش سوئیس برای مواجهه با پناهجویان که به سمت مرزهای این کشور روانه شدند به حالت آماده باش در آمد.

به گزارش مصاف، مقامات دولت سوئیس با اعلام این خبر افزودند: قرار است دو هزار سرباز سوئیسی برای اعزام به مرزهای كوهستانی این كشور به منظور مقابله با موج پناهجویان، آماده انتقال شوند.

یک مقام امنیتی سوئیس در این باره اظهار داشت: اگر اتریش هم اكنون «گذرگاه برنر» را ببندد، آنگاه سوئیس به تنها معبر شمالی اروپا برای ورود پناهجویان تبدیل می شود.

این مقام امنیتی با تاکید بر اینکه تامین امنیت از ملزومات است، گفت: اتریش به دنبال ساخت موانع در امتداد مرز خود با ایتالیا به شدت مورد انتقاد مقامات اتحادیه اروپا قرار گرفت.

این روزنامه سوئیسی در ادامه آورده است: اعزام سربازان سوئیسی به مرزها در بدترین وضعیت مواجهه با سیل پناهجویان خواهد بود، در بدترین وضعیت برآورد شده كه بیش از ۳۰ هزار پناهجو در مدت كوتاهی به مرزهای سوئیس برسند، بهترین وضعیت نیز سرازیر شدن ۱۰ هزار پناهجو در یک ماه پیش بینی می شود.

منبع: مهر

نظرات

فقط اعضای سایت قادر به استفاده از بخش نظرات هستند.