آزار کودکان عربستانی در مدارس!

آزار کودکان عربستانی در مدارس! shia muslim                   
نتایج یک تحقیق نشان داد که 23 درصد از دانش آموزان مدارس درعربستان درمعرض آزار و اذیت قرار دارند.

به گزارش مصاف، " وسيم أبو علي " از معلمان و مربيان وزارت آموزش و پرورش عربستان به " الرياض " گفت تلاش های شخصی كه در برخي از بخش هاي دولتي برای رفع رسیدگی به مشکل تجاوز جنسی صورت می گیرد، دیگر مفید نیست و این تلاش ها باید متوقف شود.

وی افزود " تحقيقي كه اخيراً اجرا شد، نشان داد كه 23 درصد از دانش آموزان مدارس در معرض تجاوز و تعرض جنسي قرار دارند".

ابوعلي كه به تازگی كارگاهي آموزشي را درباره تجاوز جنسي برگزار كرده است، گفت محيط مدرسه، محيطي است كه نياز به توجه دارد.

وی درباره اينكه كه آيا تجاوز جنسي دربين دانش آموزان عربستان يك پديده به شمار مي رود، گفت اين مشكل درمرحله تبديل شدن به يك پديده است.

ابوعلي گفت كه در برخي مهدهای کودک و مدارس ابتدايي كتاب هايي برای مبارزه با تعرض جنسی درمدارس ارائه شده وكارگاه هايي نيز دراين زمينه برگزار مي شود.

وي افزود " من بنا به نوع شغلم در وزارت آموزش و پرورش، براین باورم که شرایط اقتضا مي كند همه تلاش هايي كه به شكل فردي برای رفع مشکل تجاوز جنسی در مدارس برگزار مي شود، متوقف شود و اين

مشكل باید از راس هرم كه همان وزارت آموزش و پرورش و نهادهاي ذيربط است، حل شود.


منبع: العالم

کلید واژه های مطلب: آزار   کودکان   عربستانی   در   مدارس      shia   muslim   

نظرات

فقط اعضای سایت قادر به استفاده از بخش نظرات هستند.