زنان عربستانی: حقوق می‌خواهیم!

زنان عربستانی: حقوق می‌خواهیم! shia muslim                   
زنان عربستانی، دریافت حقوق ماهیانه در ازای خانه داری را خواستار شدند.

به گزارش مصاف، هزاران زن عربستانی، با ایجاد هشتگی در تویتر، درخواستی قدیمی را که پیش از این بارها با بی توجهی حکومت مواجه شده بود، این بار در عرصۀ پایگاه های ارتباط اجتماعی مطرح کردند.

این درخواستِ زنان عربستانی با استقبال تندروهای سعودی مواجه شد که طرفدارِ خانه نشین کردن زنان و جلوگیری از بیرون آمدنِ زنان از خانه و اختلاط با بیگانگان هستند.

در مقابل، شماری دیگر از کاربران با مخالفت با این رویکرد، خروج زنان از خانه و مشارکت در کار همپای مردان به منظور کسب حقوق ماهيانه را خواستار شدند.

این هشتگ، در واکنش به چشم اندازِ اقتصادی عربستان برای سال 2030، ایجاد شد و هدف از آن ارائۀ رویکردی تازه در نگاه به کارِ زنان بود.

زنان عربستانی در سایه محروم بودن از ساده ترین حقوق شهروندی، مطالبات متعددی دارند و خواستارِ درجِ آن ها در چشم انداز 2030 هستند و بر این باورند که برآوردنِ این مطالبات، تاکنون بسیار عقب افتاده است. از میان این مطالبات، می توان به حق رانندگی زنان، گشایش سینما در عربستان و همچنین پرداخت حقوق ماهيانه به زنان خانه دار است.

منبع: العالم

کلید واژه های مطلب: زنان   عربستانی      حقوق   می‌خواهیم      shia   muslim   

نظرات

فقط اعضای سایت قادر به استفاده از بخش نظرات هستند.