یک سوم صهیونیست‌ها خواهان محرومیت اعراب کرانه باختری از حقوق مدنیشان هستند

یک سوم صهیونیست‌ها خواهان محرومیت اعراب کرانه باختری از حقوق مدنیشان هستند shia muslim                   
در چارچوب کمپین نژادپرستانه دامنه دار رژیم صهیونیستی، یکی از نظرسنجی‌های تحریک آمیز این رژیم نشان داد: یک سوم اسرائیلی‌ها خواهان پیوستن کرانه باختری به این رژیم با شرط محرومیت اعراب از حقوق مدنیشان هستند.

به گزارش مصاف، این نظرسنجی که از سوی دانشسرای به اصطلاح دموکراسی رژیم صهیونیستی انجام شده است، نشان داد: یک سوم یهودیان یعنی  معادل ۳۲ درصد ترجیح می دهند که کرانه باختری به شرط محرومیت اعراب از حقوق مدنی به این رژیم ملحق شود. براساس این نظرسنجی همچنین ۴۸ درصد از یهودیان معتقدند که به قرادادی برای تبادل زندانیان این رژیم با وساطت ترکیه نیاز است.

نتایج این نظرسنجی همچنین نشان داد که ۱۹ درصد از یهودیان صهیونیستی معتقدند که اوضاع بد کرانه باختری تاثیر منفی بر روند زندگی آنها دارد و ۳۰ درصد نیز معتقد به چنین تاثیری نیستند. ۴۴ درصد از یهودیان همچنین بر این باروند که اوضاع کرانه باختری تاثیر مثبتی بر امنیت شهرهای اسرائیلی و اوضاع امنیتی این شهرها دارد اما ۴۴.۵ درصد عکس این موضوع را صحیح می دانند.

در چارچوب دیگری از این نظرسنجی، ۵۱.۵ درصد از یهودیان اسرائیلی معتقدند که شهرک های صهیونیست نشین در کرانه باختری در روند صلح سهم داشته اند درمقابل ۳۹ درصد از آنها معتقدند که این موضوع به ضرر روند صلح بوده است.

این در حالی است که بیش از پنجاه درصد یعنی ۵۲ درصد یهودیان صهیونیستی  در این شهرک ها ساکن نیستند و  بستگانی در این شهرک ها ندارند. علاوه بر این آنها در پنج سال اخیر حیات خود از این شهرک ها بازدید نکرده اند. ۳۳ درصد در فواصل طولانی مدت و ۱۳ درصد نیز در شرایط نامنظم از این شهرک ها بازدید کرده اند.

منبع: معا

کلید واژه های مطلب: یک   سوم   صهیونیست‌ها   خواهان   محرومیت   اعراب   کرانه   باختری   از   حقوق   مدنیشان   هستند   shia   muslim   

نظرات

فقط اعضای سایت قادر به استفاده از بخش نظرات هستند.