اگر بیایی صبح صادق میشود

اگر بیایی صبح صادق میشود shia+muslim                   
علی تجلائی

ای امید آخرین فاطمه (س)
ای نگار دلنشین فاطمه (س)

ای که هستی جملگی از هست توست
آسمانها و زمین در دست توست

گر بیایی صبح صادق می‌شود
جلوه گر قرآن ناطق می‌شود

تا به کی رخساره پنهان می‌کنی
روی خود را کی نمایان می‌کنی

کی بگیری انتقام فاطمه(س)
پر کنی عالم ز نام فاطمه (س)

فاطمه (س) آن علت کل وجود
منتظر باشد ز رخسار کبود

کی ز رویش رنگ نیلی می‌بری
کی ز دل‌ها داغ سیلی می‌بری

آوری کی بهر آن مادر دوا
کی دهی بشکسته پهلو را شفا

مادر غم دیده و دل بی قرار
می کشد بهر ظهورت انتظار

کلید واژه های مطلب: اگر   Ø¨ÛŒØ§ÛŒÛŒ   ØµØ¨Ø­   ØµØ§Ø¯Ù‚   Ù…یشود   shia   muslim   

نظرات

فقط اعضای سایت قادر به استفاده از بخش نظرات هستند.