برگزاری تظاهرات ضد اسلامی در ملبورن استرالیا

برگزاری تظاهرات ضد اسلامی در ملبورن استرالیا shia muslim                   
یک گروه ضد اسلامی افراطی بر علیه مسلمانان و اسلام در شهر ملبورن دست به تظاهرات زدند.

به گزارش مصاف، یک گروه افراطی دست به تظاهرات ضد اسلامی در «ملتون» واقع در ملبورن استرالیا زد.

این گروه که متشکل از حدود 200 نفر بود در بخش غربی ملبورن علیه آنچه آنها آن را گسترش اسلام در این منطقه می دانند تظاهرات کردند.

گروه True Blue Crew که یک گروه ضد مهاجرتی و ضد اسلامی است این تظاهرات را در 35 کیلومتری ملبورن ترتیب داد.

تظاهرکنندگان پرچم هایی را در دست داشتند و سخنرانان در آن خواستار توقف گسترش اسلام در ملتون و سراسر استرالیا شدند.

این گروه به سمت شورای شهر ملتون راهپیمایی کرد و در آنجا به تظااهرات خود ادامه داد.حدود 30 افسر پلیس نیز در محل تظاهرات حاضر بودند.

این در حالی است که انتقادهایی نیز از برگزاری این تظاهرات ضد اسلامی صورت گرفت.

بیل شورتن،رهبر اپوزیسیون در استرالیا گفت که این تظاهرات تفرقه انگیز و غیر ضروری بوده است.

وی در این باره گفت:استرالیا یک کشور متنوع است و من به ایجاد نفرت و یا ترس از مذهب هیچ اعتقادی نداریم.

شورتن خاطر نشان کرد که این روند برای اتحاد در کشور و همکاری همه اعضای آن با هم مناسب نیست.


منبع: شبستان

کلید واژه های مطلب: برگزاری   تظاهرات   ضد   اسلامی   در   ملبورن   استرالیا   shia   muslim   

نظرات

فقط اعضای سایت قادر به استفاده از بخش نظرات هستند.