حال شیخ زکزاکی وخیم است

حال شیخ زکزاکی وخیم است shia+muslim                   
همسر رهبر جنبش اسلامی نیجریه از وخامت حال "شیخ ابراهیم زکزاکی" خبر داد.

به گزارش مصاف، زکزاکی چند ماه است که در بازداشت نیروهای امنیتی به سر می برد.

مالام زینات همسر زکزاکی در نامه ای خطاب به اعضای جنبش اسلامی با اشاره به توطئۀ عده ای با هدف تعیین جانشین برای شیخ زکزاکی دربارۀ ایجاد انحراف در این جنبش هشدار داد.

وی با محکوم کردن شایعاتی که دربارۀ درخواست زکزاکی برای تعیین جانشین مطرح می شود خاطرنشان کرد که وی در چند ماه اخیر جز با فرزندانش، کسی را در بازداشتگاه ملاقات نکرده است.

مالام زینات، ادامۀ راه زکزاکی و فعالیت جنبش اسلامی و نیز استمرار اعتراض ها را خواستار شد.

منبع: العالم

کلید واژه های مطلب: حال   Ø´ÛŒØ®   Ø²Ú©Ø²Ø§Ú©ÛŒ   ÙˆØ®ÛŒÙ…   Ø§Ø³Øª   shia   muslim   

نظرات

فقط اعضای سایت قادر به استفاده از بخش نظرات هستند.