ساخت روبات آموزش دهنده نماز

ساخت روبات آموزش دهنده نماز shia+muslim                   
این روبات قادر است حرکات انسانی مانند نماز را انجام دهد و این معلم امیدوار است که این روبات تولید انبوه شود.

به گزارش مصاف به نقل از ابنا:

«اکبر رضایی» آموزگار 27 ساله کشورمان روباتی ساخته که به کودکان ایرانی نماز خواندن می‌آموزد.

وی این روبات را به منظور آموزش نماز به دانش‌آموزان دبستان البرز در شهر ورامین ساخته است.

رضایی درباره ایده ساخته این روبات می‌گوید: روزی در یک مهمانی خانوادگی دختر کوچکی را دیدم که با عروسکی بازی می‌کرد که این عروسک هم می‌خواند و هم می‌رقصید. دیدم که دخترک خیلی در بحر این عروسک رفته بود. این عروسک و رفتار دخترک مرا به این فکر برد که روباتی بسازم که هم اهداف مذهبی و هم سرگرم کننده داشته باشد.

وی این روبات را به کمک ابزارهای ساده‌ای در منزل ساخته و اسم آنرا "ولدان" به معنی کودکان بهشتی که در قرآن آمده گذاشت.

این روبات قادر است حرکات انسانی مانند نماز را انجام دهد و این معلم امیدوار است که این روبات تولید انبوه شود.

یکی از دانش آموزان این دبستان گفت: دیدن نماز خواندن این روبات هیجان انگیز است. من تصمیم گرفته‌ام که نمازهای خودم را بخوانم.

وی گفت: همانطور که می‌بینید دانش‌آموزان مسحور این روبات شده‌اند که با هدف مثبتی در آموزش دینی بکار گرفته می‌شود.

آقای رضایی سازنده این روبات تاکید کرد: مطمئن هستم که این روبات زمانی که نماز می‌خواند اثر بزرگی بر کودکان خواهد داشت.

 


کلید واژه های مطلب: ساخت   Ø±ÙˆØ¨Ø§Øª   Ø¢Ù…وزش   Ø¯Ù‡Ù†Ø¯Ù‡   Ù†Ù…از   shia   muslim   

نظرات

فقط اعضای سایت قادر به استفاده از بخش نظرات هستند.