صاحب الزمان (عج)

صاحب الزمان (عج) shia muslim                   
ما را دریاب که خوب می‌دانیم این ماییم که در غفلت به سر می‌بریم ، در غیبت از خود و مولای عشق و شما حاضرترین حاضرانیدای که فصل آمدنت ، زیباترین فصل زندگانی است و حضورت گویاترین پیام آشنایی ، ای که باب خدایی و واسطه فیض ، دریای رحمتی و بی کران مهر . . . ما را دریاب . . .

 

ما را دریاب که خوب می‌دانیم این ماییم که در غفلت به سر می‌بریم ، در غیبت از خود و مولای عشق و شما حاضرترین حاضرانید ، این ماییم که پرده غفلت و زنگار عصیان ، چون خاری در چشمانمان غلتیده و مانع دیدار یارمان گشته است.

 

این ماییم که معرفت شما را کسب نکرده و بدون شناخت ، بانگ عاشقی و یاری سر می‌دهیم غافل از اینکه معرفت شما الفبای عاشقی است و بدون این مهم پا نهادن در میدان عشق ورزی کار بس بیهوده است.

 

این ماییم که شما را تنها در دعاهای ندبه و فرج و در آدینه‌ها که دلهایمان غرق دلتنگی است ، یاد می‌کنیم ودر عرصه‌های دیگر زندگی ، در کار و ازدواج و تحصیل و هزاران هزار لحظه دیگر بدست فراموشی سپرده ایم . . .

 

پس ای مولای عشق ما را دریاب . برایمان دعا کن تا از غیبت به در آییم و زنگار غفلت را بزداییم ، برایمان دعا کن تا جام معرفت را سر کشیم و مضطر در پی ات باشیم ، برایمان دعا کن که تنها شما را الگوی زندگی خویش قرار داده و از هرچه ناپاکی است ، به دور باشیم . آمین یا رب العالمین

 

به امید ظهور مولایمان آقا صاحب الزمان (عج) که صد البته نزدیک است. صلوات

 

کلید واژه های مطلب: صاحب   الزمان   (عج)   shia   muslim   

نظرات

فقط اعضای سایت قادر به استفاده از بخش نظرات هستند.