حاخام جنجالی رژیم صهیونیستی در ارتش

حاخام جنجالی رژیم صهیونیستی در ارتش shia muslim                   
تعیین یک حاخام در جایگاه حاخام ارشد ارتش رژیم صهیونیستی به خاطر سخنان جنجال برانگیزیش درخصوص مجاز بودن تجاوز به زنان غیریهودی در جنگ، به تعویق افتاد.

به گزارش مصاف، دادگاه عالی رژیم صهیونیستی دستور تعویق تعیین "ایال کریم" به عنوان حاخام جدید ارتش این رژیم را صادر کرد؛ تا اینکه وی درخصوص اظهارات جنجال برانگیز سابق خود توضیح دهد. اظهارات وی به گونه ای بود که گویا تجاوز به زنان غیریهودی در جریان جنگ را توجیه می کند.

سخنگوی دادگاه عالی رژیم صهیونیستی به خبرگزاری فرانسه گفت: سرهنگ ایال کریم حاخام ارتش تا چهارشنبه برای توضیح مواضع گذشته خودش مهلت دارد.

برخی منابع نظامی رژیم صهیونیستی گفتند: مراسمی که قرار بود به مناسبت تصدی رسمی پست حاخام ارشد برگزار شود، به خاطر رای دادگاه عالی به تعویق افتاده است.

پس از جنجالی شدن موضوع اظهارات این حاخام، وی در نهایت مجبور شد در سال 2012 بیانیه ای صادر کند و در آن به نوعی موضع خود سرپوش بگذارد.

این حاخام همچنین با خدمت نظامی زنان در ارتش مخالف است.

باوجود انتقاهای زیاد به اظهاراتش، جادی ایزنکوت رئیس ستاد ارتش رژیم صهیونیستی در ماه ژوئیه انتخاب این حاخام را توجیه کرد، و گفت که با اظهاراتش موافق نیست اما این اظهارات هم وقتی گفته شده است که وی فردی عادی بود!

منبع: العالم

کلید واژه های مطلب: حاخام   جنجالی   رژیم   صهیونیستی   در   ارتش   shia   muslim   

نظرات

فقط اعضای سایت قادر به استفاده از بخش نظرات هستند.