زنان وبیداری اسلامی

زنان وبیداری اسلامی shia muslim                   
زنان وبیداری اسلامی

زنان وبیداری اسلامی
زنان نیمی از انسان‌های این کره خاکی هستند که نقش بسیار مهمی در جنبش‌ها و نهضت‌ها و انقلابها داشته اند. حساسیت نقش زنان برخاسته از عمق تاثیرگذاری زنان در تمامی عرصه‌های زندگی است.
برای نمونه می‌توان از نقش تاثیرگذار حضرت زینب(س) در قیام پرحادثه عاشورا نام برد که یکی از نمونه‌های درخشانی است که اهمیت جایگاه زنان را در تاریخ اسلام به تصویر می‌کشد. 
نقش زن آنقدر می‌تواند موثر باشد که حتی اگر تهذیب شده نباشد و در جایگاه فساد نیز قرار بگیرد، باز هم می‌تواند نقش اساسی ایفا کند همانند مهدعلیا که با تشویق ناصرالدین شاه به قتل امیرکبیر باعث انحراف تاریخ ایران شد.

 در نهضت مشروطیت که آغازی بر پایان شیوه‌های حکومت خودکامه در ایران بود می‌توان اثرات ارزشمند فعالیتهای سیاسی اجتماعی و فرهنگی اقدامات زنان را بوضوح مشاهده کرد. در انقلاب مشروطیت زنان ایرانی به پیکاری خردمندانه و دامنه دار دست زدند و مطالبات خود را در حوضه‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی پیش نهاده و بر تحقق آن تاکید ورزیدند. هر چند انقلاب مشروطیت در ایجاد و استقرار یک نظام سیاسی مردم سالار ناکام ماند اما در این دوران بود که زنان برای نخستین بار فعالیت خود را آغاز کردند و در آن حضور موثر داشتند.

در جریان مهاجرت صغری زنان با شرکت در تظاهرات خیابانی، خواهان بازگشت علما شدند و اقداماتی را در راستای استقرار مشروطه و دموکراسی در ایران انجام دادند.

می توان  از دیگر اقدامات زنان مشروطیت به حمایت از جنبش کالاهای بومی و عدم خرید منسوجات وارد شده اروپایی اشاره کرد. در آن زمان اعتقاد در کشور وجود داشت که تحریم کالاهای اروپایی، جامعه را از وابستگی به مولدان و سودگران اروپایی رها خواهد ساخت بنابراین دانش آموزان مدارس با افتخار به پوشیدن لباسهای بومی و تولیدات داخلی همت گماردند و زنان در تبریز طی اجتماعی ، ضمن تحریم کالای بیگانه از مردم خواستند که برای مدتی لباسهای کهنه خود را بپوشند و امیدوارند به تولید منسوجات داخلی چشم بدوزند. همچنین به نقش پررنگ زنان در تحریم تنباکو نیز می‌توان اشاره کرد که در رسیدن به اهداف این جنبش بسیار موثر واقع گردید.

 انقلاب اسلامی ایران نیز یکی از مهمترین حرکت‌های اجتماعی است که از این قاعده مستثنی نبوده و نقش زنان چه پیش از انقلاب و چه پس از آن حائز اهمیت است.

میلیون‌ها زن ایرانی در انقلاب سال 1357 با قدرت هر چه تمام‌تر پا در صحنه نهادند. زنان ایرانی در تمامی مراحل پیروزی انقلاب اسلامی به روشنی بیان کردند که زن مسلمان ایرانی در تمام عرصه‌های اجتماعی، سیاسی و... حضور دارد و اعتقادات دینی او مانع از شرکت در فعالیت‌های اجتماعی نخواهد شد و ثابت کرد که در عین حفظ دیانت و پاکدامنی می‌تواند تاریخ ساز باشد.

 نقش بسیار مهم و تاثیرگذار زنان ایرانی در پیروزی انقلاب اسلامی غیرقابل انکار و ستودنی است. این نقش را نه تنها در مورد مبارزهای آنان، بلکه در تربیت و تشویق نیروهای مبارز و انقلابی نیز می‌توان جست. به طوری که امام خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی فرمودند:     " امروز زن‌های شیر دل ، طفل خود را آغوش کشیده و به میدان مسلسل و تانک دژخیمان رژیم می‌روند، در کدام تاریخ چنین مردانگی و فداکاری از زنان ثبت شده است."

 حال با گذشت 33 سال از انقلاب اسلامی می‌بینیم این انقلاب از یک سو تعریف انسانی از زن ارائه می‌دهد و از سوی دیگر الگوهای موفق انقلاب اسلامی و شخصیت زن ایرانی را احیا و استعدادهای باطنی و قابلیت ویژه او را به عینیت رسانده است. علاوه بر اینکه انقلاب الگویی برای انقلابات منطقه خاورمیانه شده است زنان کشورهای عربی نیز با الگو پذیری از زنان مسلمان ایران در این انقلابات فعالیت‌های چشم گیری انجام می‌دهند.

 همانگونه که شاهد هستیم ماههاست مردم برخی کشورهای خاورمیانه با اقدامات اعتراضی خود، درپی تغییرات اساسی در نظام اجتماعی، اقتصادی و سیاسی کشورهای خود هستند. در این میان، علیرغم تبلیغات دولتهای غربی مبنی بر عدم مشارکت زنان مسلمان در امور کشور خود، حضور آنان همدوش مردان دراین حرکت‌های اعتراضی نشان از حضور موثر و بیداری اسلامی زنان مسلمان منطقه دارد.

 از منظر اسلام، زنان می‌توانند علاوه بر ایفای نقش پرارزش همسری و مادری در خانواده، درتمامی امور جامعه خویش نیز نقش آفرین باشند. در این دیدگاه، یکی از تکالیف زنان، همچون مردان، اصلاح جامعه است. یکی از افتخارات بانوان مسلمان این است که اولین شهیدی که درراه اسلام جان خویش در زیر شکنجه مشرکان نثارکرد، " سمیه " مادر عمار از زنان مجاهد بود.

 اینک زنان مسلمان درمنطقه بویژه مصر، لیبی، بحرین، تونس و یمن، همچون سمیه درمقابل دشمن سینه سپر کرده اند. این حضور و شجاعت، یادآور نقش برجسته و تاریخ ساز بانوان مسلمان ایرانی در جریان انقلاب اسلامی ایران در 32 سال پیش است. زنان مصری با حضور پررنگ خود درمیان تظاهرکنندگان و درجای جای مصر ثابت کردند آنچه غربیان در مورد انزوای زنان مسلمان می‌گویند دروغی بیش نیست.

مشارکت زنان در انقلاب تونس، لیبی و یمن نیز توجه جهانیان را به خود معطوف کرده است. حضور زنان مسلمان نشانگر رهایی آنان از قید و بندهای عرفی و مادی غرب و قیام برای کسب آزادی از شر خودکامگان سیاسی است.

دربحرین نیز انبوهی از زنان محجبه مسلمان در کنار دیگر هموطنان خود، خواستار سرنگونی خاندان آل خلیفه هستند. بیداری اسلامی در زنان بحرینی نشانگر آگاهی آنان درباره نقش موثرو سرنوشت ساز خود در اصلاح جامعه خویش است. از جمله زنان برجسته ای که دراین بیداری اسلامی علیه دولت آل خلیفه خروشیده است ؛ خانم " آیات القرمزی " است. وی بواسطه سرودن شعرهایی که برعلیه آل خلیفه سرائیده، معروف و شناخته شده است. او دریکی از تجمعات در 23 فوریه 2011 ، شعری انقلابی برضد آل خلیفه سرود که بخاطر آن دستگیر شد.

 سران استبدادی کشورهای تونس، یمن، مصر و بحرین به سرکوب حق طلبی زنان و کودکان در سطح شهر می‌پردازند که با این کار میخ بر تابوت حیات خود می‌کوبند.

بنابراین می‌بینیم نقش زنان در کشورهای عربی منطقه که بیداری اسلامی سر می‌دهند و سران استبداد را به خواری انداخته اند کمتر از مرد‌ها نیست و این جنبش الگو گرفته از زنان نظام اسلامی ایران است. 

 

 

کلید واژه های مطلب: زنان   وبیداری   اسلامی   shia   muslim   

نظرات

فقط اعضای سایت قادر به استفاده از بخش نظرات هستند.