ترجمه الغارات

ترجمه الغارات shia muslim                   
کتاب الغارات از کهن‏‌ترین آثار تاریخى شیعه درباره شیوه و آداب کشوردارى على (ع) پس از جنگ نهروان تا شهادت آن حضرت.

ترجمه الغارات
مشخصات کتاب:
‏سرشناسه : ثقفی، ابراهیم‌بن محمد، - ق‌283
‏عنوان قراردادی : [الغارات. (فارسی)]
‏عنوان و نام پدیدآور : ترجمه فارسی الغارات/ ابواسحاق ابوالقاسم ابراهیم‌بن محمدبن سعیدبن هلال معروف به ابن‌هلال ثقفی؛ ترجمه عبدالمحمد آیتی
‏مشخصات نشر : تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات، 1371.
‏مشخصات ظاهری : 265 ص.نمونه
‏شابک : بها:1500ریال
‏وضعیت فهرست نویسی : فهرستنویسی قبلی
‏یادداشت : کتابنامه
‏موضوع : علی‌بن ابی‌طالب(ع)، امام اول، 23 قبل از هجرت - 40ق. -- جنگها
‏موضوع : علی‌بن ابی‌طالب(ع)، امام اول، 23 قبل از هجرت - 40ق. -- اصحاب
‏موضوع : معاویه‌بن ابی‌سفیان. خلیفه اموی، 20 قبل از هجرت - ق‌60
‏شناسه افزوده : آیتی، عبدالمحمد، 1305 - ، مترجم
‏شناسه افزوده : ایران. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. سازمان چاپ و انتشارات
‏رده بندی کنگره : BP37/9/ث‌7غ‌2041 1371
‏رده بندی دیویی : 297/951
‏شماره کتابشناسی ملی : م‌71-1434
عناوین اصلی کتاب شامل:
فهرست مطالب‌؛ مقدمه مترجم‌؛ مدخل به قلم مترجم‌؛ بخش اوّل‌؛ بخش دوّم‌؛ حواشی بخش اوّل‌؛ حواشی بخش دوّم‌؛ فهرست اعلام (نامها و جایها)کلید واژه های مطلب: ترجمه   الغارات   shia   muslim   

نظرات

فقط اعضای سایت قادر به استفاده از بخش نظرات هستند.