وزارت خارجه اسرائیل از امروز رسما وارد اعتصاب کلی شد

وزارت خارجه اسرائیل از امروز رسما وارد اعتصاب کلی شد shia muslim                   
وزارت خارجه اسرائیل از امروز رسما وارد اعتصاب کلی شد و تمام سفارتخانه‌ها و مجتمع‌های دیپلماتیک اسرائیلی از امروز تعطیل می‌شود.

به گزارش مصاف به نقل از «تایمز اسرائیل»، وزارت خارجه اسرائیل از امروز رسما وارد اعتصاب کلی شد، تمام سفارتخانه ها و مجتمع های دیپلماتیک اسرائیلی از امروز تعطیل می شود.

کلید واژه های مطلب: وزارت   خارجه   اسرائیل   از   امروز   رسما   وارد   اعتصاب   کلی   شد   shia   muslim   

نظرات

فقط اعضای سایت قادر به استفاده از بخش نظرات هستند.