وزارت خارجه اسرائیل از امروز رسما وارد اعتصاب کلی شد

وزارت خارجه اسرائیل از امروز رسما وارد اعتصاب کلی شد shia+muslim                   
وزارت خارجه اسرائیل از امروز رسما وارد اعتصاب کلی شد و تمام سفارتخانه‌ها و مجتمع‌های دیپلماتیک اسرائیلی از امروز تعطیل می‌شود.

به گزارش مصاف به نقل از «تایمز اسرائیل»، وزارت خارجه اسرائیل از امروز رسما وارد اعتصاب کلی شد، تمام سفارتخانه ها و مجتمع های دیپلماتیک اسرائیلی از امروز تعطیل می شود.

نظرات

فقط اعضای سایت قادر به استفاده از بخش نظرات هستند.