کمیل کیست؟

کمیل کیست؟ shia+muslim                   
شیخ طوسی در کتاب رجال خود ، کمیل را از اصحاب امیر المومنین و امام حسن مجتبی (علیهما السلام ) ذکر کرده است.

بسم الله الرحمن الحیم

دانشمندان علم رجال و درایه درباره کمیل چنین گفته اند:

      شیخ طوسی در کتاب رجال خود ، کمیل را از اصحاب امیر المومنین و امام حسن مجتبی (علیهما السلام ) ذکر کرده است.

      ابن ابی الحدید که از علمای بزرگ اهل سنت است  در باره کمیل می‌گوید: (کان من شیعه علی و خاصه کمیل از شیعیان خاص امیر المومنین بود.) و حجاچ ابن یوسف او را با کسانی که با او در پیروی از امیر المومنین شریک بودند ، به جرم شیعه بودن به قتل رسانید.او می‌گوید:کمیل عامل و فرماندار امیر المومنین بود در شهری به اسم (هیت) که گویا در کنار فرات بود ، ولی کمیل در اداره کردن حوزه ماموریتش تسلط کافی نداشته به طوری که لشکر معاویه بعضی از آبادی‌ها و روستاهای او را مورد محاکمه قرار داد و کمیل نتوانست از آنها دفاع بکند و این برای او نقطه ضعفی بود و برای جبران کردن آن به بعضی از قرائی که تحت تصرف معاویه بود حمله نمود. امیر المومنین به او اعتراض کرد و این جمله ارزنده را فرمود:

      (ان من العجر الحاضر اءن یهمل الوالی ما ولیه و یتکلف ما لیس من تکلیفه

      یکی از دلائل ضعف یک مسئول این است که موارد وظیفه خود را انجام ندهد و چیزی که وظیفه او نیست آن را انجام دهد.)

      ذهبی یکی از علمای بزرگ اهل سنت است که درباره کمیل چنین می‌گوید:( کان شریفا مطاعا ثقه عابدا علی الشیعه  قلیل الحدیث قتله الحجاج

کمیل مردی شریف و در میان قومش مورد احترام بود و دستورات او را اطاعت می‌کردند .مردی مورد اطمینان و در پیروی امیرالمومنین و اطاعت خدا می‌کوشید و کم سخن ، می‌گفت قاتل او حجاج بن یوسف بود.)

      علامه معاصر صاحب قاموس الرجال در توثیق کمیل می‌گوید :سید بن طاووس که از علمای بزرگ است در کتاب (کشف المحجه) که آن را برای فرزندش نوشته و وصایای خود را به او می‌نماید می‌گوید:بعد از جنگ نهروان مردم از امیر المومنین راجع به خلفاء سوال نمودند ، حضرت به عبد الله بن عباس فرمود که ده نفر از اشخاص مورد اطمینان را برای گواهی احضار کن ، یکی از آنها کمیل بود که حضرت او را مورد اطمینان قرار داد.

      مرحوم حاج میرزا هاشم خراسانی در کتاب منتخب التواریخ ، معاصرین امیرالمومنین را به سه دسته : حواریین ، یاران و خواص اصحاب آن حضرت تقسیم می‌نماید.

       حواریین امیر المومنین را چهار نفر : عمر و بن حمق خزاعی ،میثم تمار ، محمد بن ابی بکر و اویس قرنی  ذکر کرده . و خواص اصحاب حضرت بسیارند ، از جمله آنها کمیل بن زیاد را ذکر نموده .سپس می‌گوید کمیل از بزرگان تابعین بود که حجاج بن یوسف در سال هشتاد و سه هجری در سن نود سالگی او را به قتل رسانید.

      شیخ مفید که از بزرگان شیعی متوفی 413 و مورد توجه حضرت ولی عصر بوده است ، در کتاب ارزنده اش الارشاد می‌گوید:هنگامی که حجاج فرماندار کوفه شد کمیل بن زیاد را طلبید ، جناب کمیل چون خون آشامی حجاج را می‌دانست مدتی متواری شد.حجاج حقوق و مزایای طائفه و قوم کمیل را قطع کرد . وقتی کمیل فهمید با خود اندیشید که من در سنین پیری هستم و شایسته نیست که خویشاوندانم به واسطه من در ناراحتی قرار گیرند ، لذا خود را به ماموران حجاج معرفی نمود . وقتی چشم حجاج به کمیل افتاد گفت من خیلی دوست داشتم که به تو دست یابم . کمیل گفت: از عمر من چیزی باقی نمانده لیکن موعد خدای تعالی است و بعد از قتل نیز حسابی است  و مولایم امیرالمومنین  به من خبر داده که تو قاتل منی. حجاج گفت: آری ، تو در کشتن عثمان شرکت داشته ای. سپس حجاج ملعون امر کرد گردن این پیرمرد صحابی را باشمشیر زدند.

      صدوق (علیه الرحمه) که از بزرگان علمای شیعی و در حدود دویست کتاب و تالیف از او به جای مانده در کتاب امالی خود می‌گوید:امیرالمومنین دست کمیل را گرفت و به صحرا برد و آهی کشید و فرمود:

(مردم سه دسته اند : گروهی عالم ربانیند ( در معارف حقه و علم مبداء و معاد دانا هستند) وگروهی متعلم اند و دسته سوم مردم فرومایه اندکه مانند مگسان به هر طرف باد وزیدن گیرد به آن طرف حرکت می‌کنند از روشنایی علم بهره نیافته اند و متکی به یک تکیه گاه محکم نیستند . کمیل! علم بهتر از مال است ، تو مال را نگهداری میکنی در صورتی که علم تورا نگهداری می‌نماید ، مال به واسطه بخشش کم میشود ، اما علم به وسیله انفاق زیاد میگردد.

ای کمیل ! علم برنامه ای است که انسان به آن عمل می‌کند ، به وسیله علم به دین است که انسان در حال حیات می‌تواند خدا را اطاعت کند و بعد از مرگ اثر خیر او باقی بماند . ای کمیل ! علم حاکم است و مال محکوم علیه است . ای کمیل ! خزانه داران مال و ثروت هلاک شدند و خزانه داران  علم و دانش‌ها زنده اند  وعلما ء و علما و دانشمندان تا روزگار باقی است  جاودانند . بدن‌های آنها از نظر پنهان است اما نشانه‌های آنها در دنیا موجود است .)(الخصال ، ص 186، )

کلید واژه های مطلب: کمیل   Ú©ÛŒØ³ØªØŸ   shia   muslim   

نظرات

فقط اعضای سایت قادر به استفاده از بخش نظرات هستند.