دوست

دوست shia muslim                   
ابله‌ترین دوستان ما، خطرناک‌ترین دشمنان هم هستند. سقراط

همه محبتت را به پای دوستت بريز ولی همه اسرارت را در اختيار او نگذار. حضرت علی (ع)

اگر می‌خواهید دشمنان خود را تنبیه کنید، به دوستان خود نیکی کنید. کوروش بزرگابله‌ترین دوستان ما، خطرناک‌ترین دشمنان هم هستند. سقراط

هرگز بخاطر دوستت، از انجام وظیفه‌ای چشم مپوش. سن لانبر


دوستان را در خلوت توبیخ کن و در ملاءعام تحسین. اسکاروایلد

در دوستی درنگ کن، اما وقتی دوست شدی ثابت قدم و پایدار باش. سقراط

خموشی در برابر بدگویی از دوستان، گونه‌ای دشمنی است. ارد بزرگ

هر بدی می‌توانی به دشمن نرسان که ممکن است روزی دوستت گردد و هر سری داری با دوستت در میان نگذار که ممکن است روزی دشمنت گردد. سعدی

هیچگاه هماورد و دشمن خویش را کوچک مپندار چون او بهترین دوست توست؛ اوست که به تو انگیزه پیشرفت می‌دهد. ارد بزرگ
نشان دوست نیکو آن است که خطای تو بپوشد و رازت آشکار نکند. بوعلی سینا

دوستی که نومیدنامه می‌خواند، همیشه سوار تو و پیشدار دورخیزهای بلندت خواهد شد. ارد بزرگ

بهترين برادرانت (دوستانت)، كسى است كه با راستگويى اش تو را به راستگويى دعوت كند و با اعمال نيك خود، تو را به بهترين اعمال برانگيزد. امام علی(ع)

هر كس كه خداوند براى او خير بخواهد، دوستى شايسته نصيب وى خواهد نمود. پیامبر اکرم(ص)

فرزندم هزار دوست بگير كه هزار دوست هم كم است و يك دشمن مگير كه يك دشمن هم زياد است. لقمان حکیم

هم نشين خوب، از تنهايى بهتر است و تنهايى از هم نشين بد بهتر است. پیامبر اکرم(ع)


کلید واژه های مطلب: دوست   shia   muslim   

نظرات

فقط اعضای سایت قادر به استفاده از بخش نظرات هستند.