آن روز عید است

آن روز عید است shia+muslim                   
نهج البلاغه/حکمت437


هر روزی که خدا در آن نا فرمانی نشود، آن روز عید است.


کلید واژه های مطلب: آن   Ø±ÙˆØ²   Ø¹ÛŒØ¯   Ø§Ø³Øª   shia   muslim   

نظرات

فقط اعضای سایت قادر به استفاده از بخش نظرات هستند.