قلم شهید سید مرتضی آوینی

قلم شهید سید مرتضی آوینی shia muslim                   
بخشی از مقاله تحلیل آسان

مي گوييم « درد دين »، مي گويند « دموکراسي »
مي گوييم « ولايت» ، مي گويند « واپس گرايي»
مي گوييم « فقاهت »، مي گويند « مديران و کارشناسان و فراغت آفرينان »....
به راستي ما فرزندان انقلاب اسلامي و طليعه داران تمدن ديني فرداي جهان با اين جماعت که اصلاً مباني تفکر ولايي ما را نمي فهمند و همه چيز را مثل کامپيوتر هاي لاشعور فقط همان طور مي شنوند که برايشان برنامه ريزي شده است، چه کنيم؟ 
بخشی از مقاله تحليل آسان به قلم شهید سید مرتضی آوینی

کلید واژه های مطلب: قلم   شهید   سید   مرتضی   آوینی   shia   muslim   

نظرات

فقط اعضای سایت قادر به استفاده از بخش نظرات هستند.