ای نوبهار چشم به راه تو مانده ایم

ای نوبهار چشم به راه تو مانده ایم shia muslim                   
یاد طلوع گاه به گاه تو مانده ایم

ای نوبهار چشم به راه تو مانده ایم

دلواپس فروغ نگاه تو مانده ایم

اینگونه در غروب غریبانه غرور

یاد طلوع گاه به گاه تو مانده ایم

در گیر و دار وحشت این قرن سرب و دود

مجنون چشم های سیاه تو مانده ایم

ای مرد، مرد همسفر لحظه گذر

در سایه خیال پناه تو مانده ایم

این شهر را خسوف مداوم گرفته است

تنها به شوق صورت ماه تو مانده ایم

اینجا تمام رهگذرانش غریبه اند

ای نوبهار چشم به راه تو مانده ایم
کلید واژه های مطلب: ای   نوبهار   چشم   به   راه   تو   مانده   ایم   shia   muslim   

نظرات

فقط اعضای سایت قادر به استفاده از بخش نظرات هستند.