«محمد» واپسین پیغمبر خورشید و باران بود

«محمد» واپسین پیغمبر خورشید و باران بود shia muslim                   
سید ضیاء الدین شفیعی


زمين گهواره كابوسهاي تلخ انسان بود
 
زمان چون كودكي در كوچه هاي خواب حيران بود

خدا در ازدحام ناخدايان جهالت گم

جهان در اضطراب و ترس در آغوش هذيان بود

صدا در كوچه هاي گيج مي پيچيد بي حاصل

سكوتي هرزه سرگردان صحرا و بيابان بود

نمي روييد در چشمي به جز ترديد و وهم و شك

يقين تنها سرابي در شكارستان شيطان بود

شبي رؤياي دور آسمان در هيأت مردي

به رغم فتنه هاي پيش رو در خاك مهمان بود

جهان با نامش از رنگ و صدا سيراب شد آخر

«محمد» واپسين پيغمبر خورشيد و باران بود    سيد ضياء الدين شفيعي
                 


کلید واژه های مطلب: «محمد»   واپسین   پیغمبر   خورشید   و   باران   بود   shia   muslim   

نظرات

فقط اعضای سایت قادر به استفاده از بخش نظرات هستند.