«محمد» واپسین پیغمبر خورشید و باران بود

«محمد» واپسین پیغمبر خورشید و باران بود shia+muslim                   
سید ضیاء الدین شفیعی


زمين گهواره كابوسهاي تلخ انسان بود
 
زمان چون كودكي در كوچه هاي خواب حيران بود

خدا در ازدحام ناخدايان جهالت گم

جهان در اضطراب و ترس در آغوش هذيان بود

صدا در كوچه هاي گيج مي پيچيد بي حاصل

سكوتي هرزه سرگردان صحرا و بيابان بود

نمي روييد در چشمي به جز ترديد و وهم و شك

يقين تنها سرابي در شكارستان شيطان بود

شبي رؤياي دور آسمان در هيأت مردي

به رغم فتنه هاي پيش رو در خاك مهمان بود

جهان با نامش از رنگ و صدا سيراب شد آخر

«محمد» واپسين پيغمبر خورشيد و باران بود    سيد ضياء الدين شفيعي
                 


نظرات

فقط اعضای سایت قادر به استفاده از بخش نظرات هستند.