مصاحبه باNasrTV(تصویری)

مصاحبه باNasrTV(تصویری) shia+muslim                   
مصاحبه درباره شایعات پیش آمده و اتقاقات ۲۱ دسامبر ۲۰۱۲ با شبکه اینترنتی NasrTV


قسمت اول

قسمت دوم

قسمت سوم

کلید واژه های مطلب: مصاحبه   Ø¨Ø§NasrTV(تصویری)   shia   muslim   

نظرات

فقط اعضای سایت قادر به استفاده از بخش نظرات هستند.