آبشار قنوت

آبشار قنوت shia muslim                   
پروردگارا! من تورا به حقّ فاطمه و پدرش و شوهرش و فرزندانش و رازی را که در او به امانت نهاده ای می‌خوانم، که درود بفرستی بر محمّد و آل محمّد و آن گونه که خود شایسته آنی با من رفتار کنی نه آن گونه که من سزاوار آنم.

سفارش می کنم به مداومت این دعای شریف در قنوتهای نمازهای واجب و آن را من روایت می کنم از پدر علّامه خود و نیز از جمال السّالکین، مرحوم شیخ محمّد حسین شیرازی و آن دو بزرگوار از استاد خود مصباح السّالکین، مرحوم سیّد مرتضی رضوی کشمیری و او نیز به طریق خود از ستاره فروزان، سید رضي الدین علیّ بن طاووس حسنی، مؤلف کتاب «الاقبال» که متّصل به اصحاب موالی ما و پیوستگی به پیشوایان ما دارد، روایت می کند و آن دعا این است:

"اللهُمَّ إني أسئَلُکَ بِحَقِّ فاطِمَهَ وأبیها وَ بَعلِهاو بَنیهَاوالسِّرِّ المُستَودَعِ فیها أَن تُصَلّیَ عَلي مُحَمَّدٍ وَآلَ مُحَمَّد وَ أَن تَفعَل بي ما آنت وَ لا تَفعَل بي ما اَنا اَهُلُهُ؛"

پروردگارا! من تورا به حقّ فاطمه و پدرش و شوهرش و فرزندانش و رازی را که در او به امانت نهاده ای می خوانم، که درود بفرستی بر محمّد و آل محمّد و آن گونه که خود شایسته آنی با من رفتار کنی نه آن گونه که من سزاوار آنم.

کلید واژه های مطلب: آبشار   قنوت   shia   muslim   

نظرات

فقط اعضای سایت قادر به استفاده از بخش نظرات هستند.