برای محجبه‌هایی که دعا می‌شوند

برای محجبه‌هایی که دعا می‌شوند shia muslim                   
همه اینها ارزش یک لحظه نگاه رضایت بخش بانو را دارد که دست دعا بلند کند و بگوید خدایا دختران امت پدرم، همه زیبایی‌ها را داشتند ولی برای رضای تو زیبایی‌هایشان را از نامحرم پنهان کردند پس تو محبت خودت را در دل هایشان صد چندان کن.

اینکه زن باشی و از  زیبایی موهایت لذت ببری،

 ولی آن را بپوشانی و پنهان کنی طوری که حتی تاری

 از آن معلوم نباشد؛

 اینکه زن باشی،

 ولی اندام خود را بپوشانی و پنهان کنی؛

 اینکه زن باشی و بتوانی زیبا و با عشوه حرف بزنی،

 ولی نزنی و صدایت را نازک نکنی؛

 اینکه زن باشی و بتوانی همکار نامحرمت را بخندانی طوری

که لحظات شادی با هم داشته باشید،

 ولی نخندانی و از قید آن شادی هم بگذری و سنگین برخورد

 کنی؛

 اینکه زن باشی و در بازار عرضه و تقاضای ادا و عشوه و هوی و

 هوس بتوانی عرضه کننده باشی،

 ولی نباشی.

 اینکه ارزش های جامعه ات وارونه شده باشد و برای ارزش های

 تو در پوشش بودن های تو

خریداری و خواستگاری وجود نداشته باشد؛

اینکه جوری حرف بزنی، قدم برداری و پوشش داشته باشی که

همکارت، استادت، همکلاسی دانشگاهت تحریک نشود و راحت

 و آسوده کارش را بکند و تمرکزش بهم نریزد؛

 اینکه با همه این تناقض ها دست بگریبان باشی و حتی پایت

گران هم تمام شود؛

برای محجبه‌هایی که دعا می‌شوند

همه اینها ارزش یک لحظه نگاه رضایت بخش بانو را دارد که دست

دعا بلند کند و بگوید خدایا

دختران امت پدرم، همه زیبایی ها را داشتند و معیوب و مفلوج و

 کچل و زشت نبودند، ولی

برای رضای تو زیبایی هایشان را از نامحرم پنهان کردند پس تو

 محبت خودت را در دل هایشان

صد چندان کن طوری که هیچ چشم و ابرویی، ناز و کرشمه ای،

 پول و مکنتی نتواند جایگزین آن شود!

کلید واژه های مطلب: برای   محجبه‌هایی   که   دعا   می‌شوند   shia   muslim   

نظرات

فقط اعضای سایت قادر به استفاده از بخش نظرات هستند.