آموزش تجوید قرآن کریم

آموزش تجوید قرآن کریم shia muslim                   
علم تجوید علمی است که در آن از مخارج و صفات حروف تهجی و همچنین محل وقف و وصل و قوائد و دستورات قرائت صحیح بحث می‌شود.

کلید واژه های مطلب: آموزش   تجوید   قرآن   کریم   shia   muslim   

نظرات

فقط اعضای سایت قادر به استفاده از بخش نظرات هستند.