آموزش تجوید قرآن کریم

آموزش تجوید قرآن کریم shia+muslim                   
علم تجوید علمی است که در آن از مخارج و صفات حروف تهجی و همچنین محل وقف و وصل و قوائد و دستورات قرائت صحیح بحث می‌شود.

کلید واژه های مطلب: آموزش   ØªØ¬ÙˆÛŒØ¯   Ù‚رآن   Ú©Ø±ÛŒÙ…   shia   muslim   

نظرات

فقط اعضای سایت قادر به استفاده از بخش نظرات هستند.