توصیه امام حسن عسکری (ع) به نیکوکاری

توصیه امام حسن عسکری (ع) به نیکوکاری shia+muslim                   
آری، پاسخگویی به حوائج مردم را ادامه بده، زیرا نیکوکاران در دنیا، در آخرت هم نیکوکار خواهند بود. ای ابوهاشم، خدا تو را از آنان قرار دهد و مشمول رحم خودش گرداند.

ابوهاشم جعفری می گوید: روزی امام حسن عسکری علیه السلام فرمود:«در بهشت دری است به نام معروف که جز اهل معروف (نیکوکاران) از آن داخل نمی‌شوند.» پس از شنیدن این سخن در دلم خدا را سپاس گفتم و از اینکه نیازمندی‌های مردم را رفع می‌کردم خوشحال شدم. در همین هنگام امام حسن عسکری رو به من کرد و فرمود:«آری، پاسخگویی به حوائج مردم را ادامه بده، زیرا نیکوکاران در دنیا، در آخرت هم نیکوکار خواهند بود. ای ابوهاشم، خدا تو را از آنان قرار دهد و مشمول رحم خودش گرداند.»

منابع:
بحار الانوار، ج ۵۰، ص ۲۵۸، ح ۱۶

کلید واژه های مطلب: توصیه   Ø§Ù…ام   Ø­Ø³Ù†   Ø¹Ø³Ú©Ø±ÛŒ   (ع)   Ø¨Ù‡   Ù†ÛŒÚ©ÙˆÚ©Ø§Ø±ÛŒ   shia   muslim   

نظرات

فقط اعضای سایت قادر به استفاده از بخش نظرات هستند.