ساخت گوساله سامری

ساخت گوساله سامری shia muslim         
در قرآن ذکر شده که گوساله سامری از جنس زر و سیم و جواهراتی است که از بنی اسرائیل جمع شده بود. سوال؟ چگونه یک قوم کوچ کرده و برده میتواند به اندازه یک گوساله چند صد کیلویی جواهرات داشته باشد؟ یا اینکه آیا میتوان برداشت از جواهرات قرآن، علم جادوگری و کابالا باشد که برای آن قوم به اندازی جواهرات ارزش دارد که آنها توانسته بودند از مصر همراه خود آورده باشند؟

پاسخ

سلام علیکم جواهرات موجود در نزد بنی اسرائیل  از فرعونیان به آنها رسیده بود لذا با این گمان مردود نمی‌توان آنها را به علم جادوگری و کابالا منتسب نمود. تفسیر نمونه : سامرى که مردى نیرنگ باز بود از این فرصت استفاده کرده، از طلا و جواهراتى که نزد بنى اسرائیل از فرعونیان به یادگار مانده بود گوساله‏اى می‏سازد که صداى مخصوصى از آن بگوش می‏رسد و بنى اسرائیل را به پرستش آن دعوت می‏کند.


نظرات

فقط اعضای سایت قادر به استفاده از بخش نظرات هستند.