منظور از ضالین در آیه 20سوره شعرا، ترک اولی، اثر آتش بر معصومین

منظور از ضالین در آیه 20سوره شعرا، ترک اولی، اثر آتش بر معصومین shia muslim         
چرا در سوره شعرا آیه 20 برای حضرت موسی(ع) واژه ضالین به کار گرفته شد؟چرا خداوند در قرآن ترک اولی پیامبران را ذکر کرده؟ ترک اولی حضرت محمد(ص) و حضرت سلیمان چه بود؟ اگر پیامبر ترک اولی داشته چرا توبه نکردند چون حضرت سلیمان و داوود توبه کردند (سوره ص 24و25/32 تا 35) منظور از لسان صدق در امم خدا که حضرت ابراهیم (ع) خواست چیست؟ شما گفتید آتش با معصومین کاری ندارد مثل بزرگ شجره حضرت ابراهیم(ع) پس چرا یکی از مصائبی که از امام سجاد (ع) نقل شده در سفر به شام این بوده که آتشی بر روی سر مبارک ایشان می اندازند و می سوزد؟

پاسخ

در اینجا مراد از ضالین به معنای بی خبران می‌باشد که توجه شما به توضیح مفصل از تفسیر نمونه جلب می‌نماید: گفت: من این کار را انجام دادم در حالى که از بیخبران بودم" (قالَ فَعَلْتُها إِذاً وَ أَنَا مِنَ الضَّالِّینَ‏) در اینجا در مورد تعبیر" ضالین" در میان مفسران گفتگو بسیار شده است زیرا از یک سو مى‏دانیم که سابقه سوء براى پیامبر ص حتى قبل از رسیدن به مقام نبوت قابل قبول نیست، چرا که موقعیت او را در افکار عمومى متزلزل مى‏کند و هدف بعثت ناقص و ناتمام مى‏ماند به همین دلیل دامنه عصمت انبیاء قبل از نبوت را نیز شامل مى‏شود.و از سوى دیگر باید این سخن پاسخى باشد که فرعون نتواند در برابر آن، سخنى بگوید.لذا جمعى از مفسران معتقدند که منظور از"  ضال" در اینجا خطاى در موضوع است، یعنى من ضربه‏اى را که به آن مرد قبطى زدم به قصد قتل نبود بلکه به عنوان حمایت از مظلوم بود، و نمى‏دانستم منجر به قتل او مى‏شود، بنا بر این" ضال" در اینجا به معنى" غافل" و منظور غفلت از عاقبت کار است. توضیح بیشتر مراجعه شود به تفسیر نمونه و المیزان ذیل همین آیه کریمه.

شان رسول خدا اجل از آن است که احتمال رود که ترک اولی مرتکب شده و لذا این احتمال را بر ایشان مردود می‌دانیم واگر به عقل قاصر خود گمان کردیم ایشان ترک اول کرده باید به نقص عقل خود مراجعه نماییم نه عقل کلی چون رسول خدا، در ثانی رسول خدا در هر نشست و برخواستی با اعراب و مراجعین 25 بار استغفار می‌نمودند

آتش به اذن خدا کاری ندارد ولی اگر خدا بخواهد می‌سوزاند همانطورکه به اذن خدا گلوی اسماعیل را نبرید ولی گلوی اباعبدالله الحسین را بریدنظرات

فقط اعضای سایت قادر به استفاده از بخش نظرات هستند.